Danışmanlık Faaliyetleri Prensiplerimiz

Danışmanlık faaliyetlerimizdeki temel düstur ‘sürekli iyileştirme ve geliştirmedir’

Bu amaca ulaşmak için gerekli vizyonu danışman kadromuzun oluşturduğu

‘hayal üretim merkezi’ tarafından gerçekleştirmekteyiz.

Başlıca danışmanlık alanlarımız;

Şirket Evlilikleri

KOBİ Yapılandırması

KOBİ Yönetimi ve Sağlığı Analizi

Şirketlerin Kurumsallaştırılması

Finansal Yeniden Organizasyon

Halka Açılma

Kriz Yönetimi

Sürekli İyileştirme Yönetim ve Yöntemleri

Menkul Kıymetleştirme Süreci

Gayrimenkul Yönetimi

Proje Yönetimi

Yatırım ve Şirket Değerlemesi Süreci

İnsan Kaynakları Yönetimi

Sosyal Etkinlik Yönetim

Psikolojik Danışmanlık

Birey ve Gurup Terapileri

Olduğu gibi, işletmelerin kendilerine özgü sorunlarının aşılmasında ortaya çıkan sorunların giderilmesine yönelik özel programlardır.