Finansal Analiz ve Finansal Yönetim

Finans ve buna bağlı analiz yöntemleri modern yönetim sistemlerinin başında gelmektedir. Analizlere sağlıklı ve zamanında yapıldığında işletme için son derece yararlı olacağı aşikârdır. Küreselleşen ve gelişen dünyada sadece kendi işletme yönetimimiz için değil, rakipler ve sektör hakkında bilgi edinmek için en uygun yöntemlerden biri olan finansal analiz. Tüm düzeydeki yöneticiler, kobiler ve ihtisas personeli için uygun bir eğitimdir.

1.BÖLÜM

  • Finans Yönetimine Genel Bir Bakış
  • Finans Fonksiyonunun Diğer İşletme Fonksiyonlarıyla İlişkisi
  • İşletme Amaçları

*Kar En çoklaması

*Piyasa Değerliliği En çoklaması

  • Finans Yöneticisinin İşlevleri

Finansal Planlama
Yatırım Kararları Genel Değerleme
Finansman Kararları

  • Finans Bölümünün Örgüt Yapısı
  • Finansal Analiz
  • A)Mali Tablolar Analizi

Bilanço Analizi

Yatay ve Dikey Analiz

Tabloların Karşılaştırmalı Analizi

Çalışma sermayesi Analizi

Net çalışma sermayesinin tespiti

Aktif-Pasif Analizi

*Cari aktifle

* Duran Varlıklar

* Cari Pasifler

* Sermaye Yapısı

Oran Analizi

*Likidite Oranları

*Finansal Yapı Oranlar

*Faaliyet Oranları

*Karlılık Oranları

Gelir Tablosu Analizi

*Stok Kavramı

*Faaliyet Gelirleri/Giderleri

*Faaliyet Dışı Gelir/Gider

Yatay ve Dikey Analiz

Satılan Malin Maliyeti Değerlemesi

Başa baş ve Optimum Üretim/Maliyet Değerlemesi

Likidite ve Sorunlu Dönemlerde Nakit Yönetimi

Alacak Devir ve Stok Devir Hızlarının İrdelenmesi


2.BÖLÜM

B) Bazı Finansal Stres Ölçme Teknikleri Genel Değerlendirilmesi

C) Genel Trend Analizi

D) Nakit Akım ve Fon Akım tabloları genel analizi

E) Proforma Tablolara bakış

  • Finansal Kaldıraç ve Faaliyet Kaldıracı Kavramı
  • Mamul Hayat Seyri
  • Makro Ekonomik Analizin Önemli Parametreleri(genel hatlar)

*Büyüme

*Enflasyon

*Devalüasyon

*İstihdam Dengeleri

*Sektör Analizi Kavramı