Finansal Analiz ve Temel Finans Matematiği

Finans ve buna bağlı alt disiplinlerin giderek önem kazanması, bazı makro ekonomik büyüklüklerin anlaşılması için finansal hesaplama yöntemlerinin tercihi, temel ve ileri düzey finans matematiğin her düzey çalışan için zorunlu bir öğreti kılmıştır. Günlük hayatın içine girmiş olan finansal hesaplama uygulamaları, tüm mali sektör çalışanları için başta olmak kaydıyla, üretim ve ticari faaliyetlerde bulunan işletmelerin, muhasebe-finansman bölümlerinde çalışanlar, farklı teknik kökenli, Genel Müdür ve G.Müdür Yardımcıları, Bölüm Müdürleri içinde faydalı olacaktır.

İÇERİK:

 • Finans Yönetimi Kavramı

ü  Finansal Yönetim Nedir?

ü  Finansal Yönetim Esasları ve Yaklaşımı

 • Faiz Kavramına Giriş

Ø Para Tanımı

Ø Likiditasyon Kavramı

 • Temel Faiz Teorileri – Reel Faiz Kavramı

Ø Reel Faiz Oranı Teorisi

Ø Parasal Faiz Oranı Teorisi

Ø Genel Faiz Oranı Teorisi

 • Faiz Kavramını Belirleyen Faktörler

Ø Enflasyon Kavramı

Ø Nominal Faiz

Ø Reel Faiz

 • Vade Riski Kavramı

Ø Beklenti Teorisi

Ø Likidite Tercihi Teorisi

Ø Pazar Bölünme Teorisi

 • Ödeme Riski
 • Likidite Riski
 • Geri Çağırma Riski
 • Faiz Hesaplamaları

Ø Basit Faiz

Ø Bileşik Faiz

Ø Efektif – Nominal Faiz

Ø Anuniteler ve Kavramı

Øİç verim

 • Finansal Araç Türleri ve Bunlarla İlgili Değerleme ( Hesaplama ) Yöntemleri

Ø Para Piyasası Araçları

§  Hazine Bonosu

§  Finansman Bonosu

§  Repo

§ Banka Mevduatı, VDMK, Mevduat Sertifikası

§  Banka Bonosu

 • Sermaye Piyasası Araçları

Ø Tahvil

Ø Hisse Senedi

Ø Gelir Ortaklığı Senetleri