Eğitimciler

İyilik Hali Eğitim Ve Danışma Merkezi


İyilik hali olarak amacımız,kendisiyle,ailesiyle,toplumuyla barışık,üretken ve
mutlu insanlar ile pozitif düşünen insanların çalıştığı ve yetiştiği kurumların
olmasını sağlamaktır.

Yunus Emre,her adem ayrı bir alem der bilgece…Gerçekten her insan devasa barındır
içinde.Farklı bir renk,farklı bir ses olarak yankılanmak ister yeryüzünde.Önce
doğar sonra büyür ve gelişiriz.Her birimiz farklı farklı beklentiler ve umutlar
içerisinde yol alırız hayat yolunda…

Ortak hedefimiz,gayemiz kendisi ile barışık,toplumu ile barışık bu dünyada hoş bir
seda bırakan bireyler olmak değil midir?
Hepimizin kalbi başarı,mutluluk,saygınlık ve huzur için atmıyor mu?

İşte bütün bunların merkezinde farkındalık yani insanın kendisini tanıması yatmaktadır.
Duygu,düşünce,beklenti,ihtiyaç ve inançlarınızı tanımak…
İşte tüm bu özellikleri tanıyabilmeyi başarabilirsek mutluluğun kapısını aralamış olabiliriz.
İyilik hali olarak amacımız,kendisiyle,ailesiyle,toplumuyla barışık,üretken ve mutlu insanlar
ile pozitif düşünen insanların çalıştığı ve yetiştiği kurumların olmasını sağlamaktadır.
Eğitim kurumları bu kurumların başında gelmektedir çünkü çocukların gelişim süreci içerisinde
zamanlarının çoğunu geçirdikleri dönem okul yıllarına rastlamaktadır.
Bizler de bu durumun farkında olarak sağlıklı ve uyumlu bireylerin yetişmesi için
eğitim faaliyetlerini öncelikli görmekteyiz.

İyilik hali olarak bir çok kuruma vermiş olduğumuz seminer ve uygulamalarla;
Bireylerde daha fonksiyonel değişimler meydana getirmek,iş ve meslek hayatında başarıyı
ve uyumu arttırmayı amaçlamaktayız.
Başarılı ve mutlu bir hayatın etkin bir eğitim-öğretim süreciyle sağlanacağının bilincindeyiz…
Ve Bu bilinçle İyilik Hali eğitim danışmanlık merkezi olarak hizmetlerimize devam edeceğiz.