İleri Alternatif Finansman Teknikleri Yatırım Projelendirilmesi

Gelişen piyasa şartları hem üretim işletmelerini, hem de finansal sektör işletmelerini farklı yöntemler uygulamak ve bu yolla idari ve mali esneklik sağlama aşamasına getirmiştir. Bu esnekliğin sağlanması için uygulanacak yöntemlerin özetlendiği bu eğitim seminerinde gerçek hayattan uygulamaya dönük örneklerle birlikte işletmelerin özelinde ihtiyaç duydukları alternatif finansman modelleri de incelenecektir. Alternatif finansman teknikleri sadece kısa süreli yatırım ve ihtiyaç finansmanını yönetilmesinde değil, uzun vadeli altyapı yatırımlarının farklı Safalarında da başvurulması gereken yöntemler bütünüdür. Bu nedenle büyük altyapı projelerinde de kullanılmaktadır.

İÇERİK

1.BÖLÜM

  • ALTERNATİF FİNANSMAN KAVRAMI

İşletme Yönetimi Açısından Alternatif Finansman

Proje Yönetimi Açısından Alternatif Finansman

Proje Değerlemesi Açısından Alternatif Finansman Kavramı

Doğru Zamanda Doğru Alternatif Finansman Yöntemi Seçimi

  • ÖNEMLİ ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI

  • LEASING

Ø Leasing Bilgileri

ü  Leasing Nedir?

ü  Leasing Neden Önemli?

ü  Hangi Yatırım Malları?

ü  Kim Faydalanabilir?

ü  Leasing Sektörü ve Rekabet

Ø Leasing İşlemleri, İşleyişi ve Çeşitleri

ü  Leasing İşlem Akışı

ü  Leasing İşlemi Nasıl Başlar?

ü  Leasing İşlemi Ne Kadar Sürer?

ü  Leasing İşlemi Nasıl Sonuçlanır?

ü  Satıcıya Ödeme Ne Zaman Yapılır?

ü  Kira Ödemeleri, Sigorta ve Devir İşlemleri

ü  Leasing Çeşitleri

-                                        Yurtiçi Kirlama ( Domestic Leasing )

-                                        Uluslararası Kiralama ( Cross-Border Leasing )

-                                        Satışa Yardımcı Kiralama ( Sales-Aid Leasing )

-                                        Satış ve Geri Kiralama ( Sale and Lease Back )

ü                     Leasing’in Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

ü                     Leasing ve Diğer Alternatif Finansman Tekniklerinin Karşılaştırılması

  • FACTORING

ü  Factoring Nedir?

ü  Factoring Türleri

ü  Factoring İşleyişi

ü  Factoring’in Maliyeti

ü  Factoring’in Avantaj ve Dezavantajları

ü  Factoring’in Diğer Alternatif Finansman Teknikleri İle Karşılaştırılması

  • FORFAITING

Tanımı ve Uygulama Alanı

ü  Avantajları ve Dezavantajları

ü  Forfaiting ve Diğer Teknikler

2. BÖLÜM

  • YATIRIM NEDİR?

ü  Firmanın Yatırım Karar Süreci

ü  Sabit Sermaye Yatırımları

ü  Firmada Yatırım Güdüleri

ü  Yatırımların Çeşitli Yönlerden Ayrımı

ü  Yatırım Kararları İçin Verilerin Oluşturulması

  • KARAR ALMA SÜRECİ TANIMI

ü  Yatırım Projeleri arasında seçim

ü  Önceliğe Göre Yatırımları Sıralamak

ü  Geri Ödeme Süresi

ü  İç Karlılık

ü  Sermayenin Marjinal Etkinliği

ü  Net Bugünkü Değer Yöntemi

ü  Net Bugünkü Değer Yöntemi ile İç Verim Oranın Karşılaştırılması

ü  Bugünkü Değer ve Geri Ödeme Süresi

ü  Fayda-Maliyet Oranı

ü  Yıllık Eşdeğer Gider Yöntemi

  • ENFLASYONUN YATIRIMLAR ÜZERİNE ETKİSİ

ü  Yatırım Değerlendirmesinde Yarattığı Sorunlar

ü    Enflasyonun Diğer Etkileri

  • RİSK YATIRIM DEĞERLENDİRİLMESİ

ü  Riskli Yatırımlarda Değerlendirme

ü  Risk Derecesine Göre Farklılaşma

ü  Sonuç ve Değerlendir