İşletmelerde, AB Süreci ve Basel II

AB Süreci ve bunun getirdiği uygulamaların en somut örneklerinden biri olan ve peyderpey ülkemizde uygulanması zorunlu olacak düzenlemeler ile, özellikle mali sektör, KOBİ, kredi alış verişinde bulunan tüm işletmeler için, hayati önem taşıyacak olan BASEL II kavramı uygulamaları ve getirdikleriyle bu seminerde incelenecektir.

Bankacılık, KOBİ, Ticari Faaliyetlerle uğraşan kurumların, uzmanları, yöneticileri için düzenlenmektedir.

İÇERİK

 • AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

 • AB MALİ SİSTEMİ

 • AB DE UYGULANAN MALİ YAPI VE TEMEL KURMLAR(KANUNLAR)

 • BASEL II KAVRAMI

 • BASEL II KAVRAMININ İRDELENMESİ

 • TÜRKİYEDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • BASEL II DE YER ALAN SERMAYE HESAPLARI

 • POZİSYON RİSKİ

 • KARŞI TARAF RİSKİ

 • YOĞUNLAŞMA RİSKİ

 • DÖVİZ VE EMTİA RİSKİ

 • OPERASYONEL RİSK

 • KAMUYU AYTINLATMA

 • İŞLETMELER AÇISINDAN BASEL II VE ÖNEMİ

 • YENİ ŞARTLAR ALTINDA BASEL III MÜ GELİYOR?

 • GENEL DEĞERLENDİRME