Türev Piyasalar ve Ürünlerine Genel Bakış

Yurt dışında uzun yıllardır uygulanan ‘riskten kaçınma’ ‘portföy optimizasyonu’ ‘spekülasyon’ gibi yöntemlerin daha kolay uygulanabileceği sistemler bütünü olan vadeli piyasalar yurdumuzda da emekleme çağını yaşıyor olsa da çok kısa sürede spot piyasadan daha canlı bir konuma gelecektir. Sermayenin küreselleşmesine paralel olarak artan yabancı girişleri içinde cazip olan bu piyasalarda sadece finansal sistemde çalışan kişi veya kurumlar fon kaynak ve kullanımlarını değerlendirmekte olmayıp pek çok ticari firmada başta ‘kur riski’ olmak üzere, borçlanma ve faiz konularında da bu piyasalardan yararlanmaktadırlar.

Dolayısıyla mali sistem de çalışan uzmanların yanı sıra dış ticaret, Kobiler’in de finans ve muhasebe sorumluları üst düzey yöneticileri bu seminere katılabilirler.

İÇERİK

 • VADELİ İŞLEMLER NEDİR
 • SPOT-VADELİ İŞLEM KARŞILAŞTIRILMASI
 • VADELİ İŞLEMLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ VE TARİHSEL GELİŞİMLERİ
 • VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ
 • ALİVRE-FUTURS SÖZLEŞMELERİ FARKLILIKLARI
 • FUTURS SÖZLEŞMELERİ FİYATLANDIRMALARI
 • FUTURS PİYASALARININ İŞLEYİŞİ
 • POZİSYON-EMİR TİPLERİ
 • FİYAT TİPLERİ
 • TEMİNAT VE POZİSYON KAVRAMLARI
 • FUTURS SÖZLEŞMELERİ İLE RİSKTEN KORUMA VE SPEKÜLASYON
 • VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ DAYANAK VARLIKLARI
 • DÖVİZE DAYALI VADELİ İŞLEMLER
 • FAİZE DAYALI VADELİ İŞLEMLER
 • HİSSE SENEDİNE DAYALI VADELİ İŞLEMLER
 • FUTURS İŞLEMELRE DAYALI VARLIKLARIN FİYATLARIAN ETKİ EDEN UNSURLAR
 • OPSİYON NEDİR
 • OPSİYON TÜRLERİ
 • OPSİYON TİPLERİ
 • TEMEL OPSİYON STRETEJİLERİ
 • OPSİYON FİYATLAMA YÖNTEM VE MODELLERİ
 • OPSİYON STRATEJİLERİ
 • TÜRKİYE ÖRNEGİ VOB(VADELİ İŞLEM BORSASI )
 • TÜREV PİYASALARIN PAZARLANMASI
 • RİSKTEN KAÇINMA VE KAZANÇ KAVRAMI
 • SONUÇ VE DEĞERLENDİRME